Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Benepali ingår i högkostnadsskyddet

Benepali (etanercept) för behandling av reumatoid artrit, psoriasisartrit, axial spondylartrit (ankyloserande spondylit och icke-radiografisk axial spondylartrit) och plackpsoriasis ingår i högkostnadsskyddet från och med den 19 mars 2016.

Benepali är godkänt som biosimilar med Enbrel som referensprodukt. Enligt godkännande myndigheten EMA har Benepali i enlighet med EU:s krav för biosimilarer, en kvalitets-, säkerhets- och effektprofil som är jämförbar med profilen för Enbrel.

Benepali finns som lösning i förfylld spruta och lösning i förfylld injektionspenna.
Företaget har ansökt om ett pris som innebär en 10 procent lägre behandlingskostnad än den för Enbrel.

TLV, landstingen och företaget Biogen, som marknadsför Benepali, har haft överläggningar som resulterat i att landstingen och Biogen har kommit överens om ett återbäringsavtal för Benepali. Avtalet innebär att landstingens kostnader för Benepali begränsas.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Benepali ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 19 mars 2016.

Se senare beslut

I september 2016 fattades nytt beslut om TNF-a-hämmare efter omprövning.

Läs mer

Sidinformation


Publicerad
21 mars 2016