Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Rixubis ingår i högkostnadsskyddet

Rixubis (nonacog gamma) för behandling av blödningsrubbningar hos patienter med Hemofili B (en form av blödarsjuka) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 19 mars 2016.

Rixuvis är ett rekombinant framställt faktor IX-preparat (ett läkemedel framställt via DNA-teknik) som används för att behandla och förebygga blödningar hos patienter med hemofili B. Dessa patienter har en brist på koagulationsfaktor IX, vilket resulterar i spontana blödningar och blödningar vid trauma.

Rixubis har visat sig vara effektivt när det gäller att behandla och förebygga blödningsepisoder, med liknande effekt som andra faktor IX-produkter. Säkerhetsprofilen för Rixubis har också ansetts vara likartad med andra faktor IX-produkter.

Det finns en rekombinant framställd faktor IX-produkt på marknaden idag, Benefix. Det ansökta priset för Rixubis ligger i nivå med det för Benefix.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Rixubis ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 19 mars 2016.

Sidinformation


Publicerad
7 april 2016