Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Actikerall ingår i högkostnadsskyddet

Actikerall (fluorouracil och salicylsyra) för behandling av aktinisk keratos ingår i högkostnadsskyddet från och med den 21 maj 2016.

Aktinisk keratos är en mycket vanlig sjukdom i hudens yttre lager som vanligen uppstår på solexponerad hud i form av fläckar som är rodnande eller fjällande.

Actikerall är en lösning som innehåller en kombination av fluorouracil som hämmar celltillväxt, och salicylsyra som mjukgör hård hud. Lösningen baddas på fläckarna en gång om dagen i upp till 12 veckor.

Företaget anför att det mest relevanta jämförelsealternativet är Solaraze gel. TLV håller med om detta.

I studien som låg till grund för marknadsgodkännande visade Actikerall bättre effekt än Solaraze, i form av högre grad av utläkning och lägre grad av återfall. Frekvensen av besvär vid applikationsstället var högre för Actikerall.

Läkemedelskostnaden för Actikerall är 479 för en 25 ml flaska, vilket är en lägre kostnad än för jämförelsealternativen. TLV bedömer att kostnaden är rimlig i förhållande till den nytta som uppnås.  

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Actikerall ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för behandling av knappt palpabel och/eller måttligt tjock hyperkeratotisk aktinisk keratos (grad I/II) hos immunkompetenta vuxna patienter.

Beslutet gäller från och med den 21 maj 2016.

Sidinformation


Publicerad
23 maj 2016