Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Klonidin APL i flytande form ingår i högkostnadsskyddet

Klonidin APL, flytande lösning, i form av lagerberedning, ingår från och med den 24 september 2016 i högkostnadsskyddet.

Extemporeläkemedel är skräddarsydda läkemedel som är framtagna för en enskild patient. När extemporeläkemedel skrivs ut på recept mer frekvent görs tillverkningen i större satser, så kallade lagerberedningar.

Klonidin APL i flytande form används för smärtlindring och premedicinering av barn och ungdomar inför operation, till exempel tonsilloperation.

Kostnaden för Klonidin APL flytande lösning är lägre som lagerberedning än som extemporetillverkad. Vi har också gjort bedömningen att läkemedlet används för att behandla ett icke bagatellartat tillstånd.

Klonidin APL, oral lösning ska därför subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 24 september 2016.

Sidinformation


Publicerad
26 september 2016