Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Trevicta ingår i högkostnadsskyddet

Trevicta (paliperidon), långtidsverkande injektionsvätska för underhållsbehandling av schizofreni, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 24 september 2016.

Trevicta innehåller den aktiva substansen paliperidon och finns i styrkorna 175 mg, 263 mg, 350 mg och 525 mg. Doseringen är en injektion var tredje månad.

Sedan tidigare finns en depotinjektion innehållande paliperidon inom läkemedelsförmånerna, Xeplion. Denna doseras en gång per månad.

För att vara aktuell för behandling med Trevicta ska patienten enligt den godkända indikationen vara stabil i sin sjukdom på behandling med paliperidoninjektion en gång per månad (Xeplion). Därför bedömer TLV att Xeplion utgör det mest relevanta jämförelsealternativet.

Effekt och säkerhetsprofil har jämförts mellan Trevicta och Xeplion i kliniska studier och har visats vara likvärdig.

Priset för en förpackning Trevicta är lägre än priset för de tre förpackningar Xeplion som behövs för att få motsvarande dos.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Trevicta ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 24 september 2016.

Sidinformation


Publicerad
26 september 2016