Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Enstilar ingår i högkostnadsskyddet

Enstilar kutant skum (kalcipotriol och betametason) för behandling av psoriasis vulgaris ingår i högkostnadsskyddet från och med 24 september 2016.

Enstilar används för att behandla psoriasis vulgaris hos vuxna patienter. Psoriasis är en kronisk hudsjukdom som förekommer i flera olika former. Psoriasis vulgaris är den vanligaste formen och kännetecknas av väl avgränsade, rodnande och fjällande så kallade plack på huden.

Läkemedelet innehåller en kombination av de aktiva substanserna kalcipotriol och betametason. Daivobet salva (kalcipotriol och betametason) ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet och bedöms vara relevant jämförelsealternativ till Enstilar. I kliniska studier har Enstilar visats ha en bättre effekt än Daivobet salva.

TLV bedömer att behandling med Enstilar visats ha bättre effekt än Daivobet salva och ger lägre behandlingskostnad jämfört generiskt utbytbart kalcipotriol/betametason salva.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Enstilar ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 24 september 2016.

TLV vill uppmärksamma att ett fel kommit med i beslutet. Det gäller namnet på studien som använts för att hämta sannolikheter för den hälsoekonomiska modellen. I beslutet anges att studien PSO-ABLE använts för detta, det ska vara Koo J et. al., 2015.

Sidinformation


Publicerad
13 oktober 2016