Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Fyra nya biosimilarer samt Humira ingår i högkostnadsskyddet 

TNF-hämmarna Amgevita, Imraldi, Hulio och Hyrimoz ingår i högkostnadsskyddet med generell subvention, vilket innebär att de ingår för alla användningsområden. Samtliga ovanstående produkter är biosimilarer till originalläkemedlet Humira och innehåller den aktiva substansen adalimumab. Även Humira, vars subvention tidigare var begränsad, ingår nu i högkostnadsskyddet med generell subvention. Besluten gäller från och med den 1 december 2018.

En biosimilar är ett biologiskt läkemedel som liknar ett godkänt biologiskt läkemedel. För att en biosimilar ska godkännas ska den vara jämförbar med det redan godkända biologiska läkemedlet. Adalimumab behandlar ett flertal autoimmuna inflammatoriska sjukdomar bland andra reumatoid artrit, axial spondylartrit, psoriasisartrit, psoriasis, ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Samtliga TNF-hämmare som innehåller substansen adalimumab injiceras subkutant, under huden.

TLV, landstingen och företagen har haft trepartsöverläggningar. Inom ramen för trepartsöverläggningarna har flera företag sänkt priserna för sina produkter. Utöver det har landstingen och företag kommit överens om att teckna sidoöverenskommelser för de nya produkterna Amgevita, Imraldi, Hulio och Hyrimoz. För de TNF-hämmare där landsting och företag redan har avtal, har vissa företag kommit överens med landstingen om att justera återbäringsnivåerna. Sidoöverenskommelserna utgör en del av underlaget för TLV:s beslut och gäller från och med den 1 december 2018 till och med den 30 september 2019.

TNF-hämmarna Benepali, Enbrel och Erelzi ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet och kommer att kvarstå med generell subvention.

Den svenska marknaden för subkutana TNF-hämmare motsvarar cirka 2,4 miljarder kronor per år. Resultatet av de prissänkningar som skett och de sidoöverenskommelser som företagen och landstingen tecknat innebär att behandlingskostnaden kommer att sjunka avsevärt och att betydande belopp kan frigöras på området. Det skapar också förutsättningar för att fler patienter som är i behov av TNF-hämmare kan få tillgång till behandling.

TLV, landstingen och företagen har tidigare haft trepartsöverläggningar för subkutana TNF-hämmare, senast under 2017. Sidoöverenskommelserna som då tecknades gäller också till och med den 30 september 2019.

Sidinformation


Publicerad
26 november 2018