Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Levopidon ingår i högkostnadsskyddet

Levopidon (levometadon), som är en ersättningsbehandling för opioidberoende vuxna patienter som samtidigt får medicinsk och psykologisk behandling och social rehabilitering, ingår i högkostnadsskyddet.

TLV bedömer att det relevanta jämförelsealternativet för Levopidon är metadon. Metadon Nordic Drugs är det metadonläkemedel som har lägst kostnad i förhållande till nyttan och är därmed det relevanta jämförelsealternativet till Levopidon.
Kostnadsjämförelsen som gjorts är endast baserad på läkemedelskostnader, det vill säga det fastställda försäljningspriset för Metadon Nordic Drugs respektive ansökt pris för Levopidon. Jämförelsen visar samma dygnskostnad för Levopidon som för Metadon Nordic Drugs.
Substansen levometadon är en syntetisk så kallad opioidagonist och framkallar en morfinliknande effekt som dämpar abstinenssymtom hos opiat-/opioidberoende personer.

Sjukdomens svårighetsgrad bedöms vara hög eftersom konsekvensen av opioidberoende har stora negativa effekter på patientens hälsa.

Mot denna bakgrund subventioneras Levopidon och ingår i högkostnadsskyddet från och med den 19 december 2018.

Sidinformation


Publicerad
20 december 2018