TLV logotyp

Levopidon ingår i högkostnadsskyddet

Levopidon (levometadon), som är en ersättningsbehandling för opioidberoende vuxna patienter som samtidigt får medicinsk och psykologisk behandling och social rehabilitering, ingår i högkostnadsskyddet.

TLV bedömer att det relevanta jämförelsealternativet för Levopidon är metadon. Metadon Nordic Drugs är det metadonläkemedel som har lägst kostnad i förhållande till nyttan och är därmed det relevanta jämförelsealternativet till Levopidon.
Kostnadsjämförelsen som gjorts är endast baserad på läkemedelskostnader, det vill säga det fastställda försäljningspriset för Metadon Nordic Drugs respektive ansökt pris för Levopidon. Jämförelsen visar samma dygnskostnad för Levopidon som för Metadon Nordic Drugs.
Substansen levometadon är en syntetisk så kallad opioidagonist och framkallar en morfinliknande effekt som dämpar abstinenssymtom hos opiat-/opioidberoende personer.

Sjukdomens svårighetsgrad bedöms vara hög eftersom konsekvensen av opioidberoende har stora negativa effekter på patientens hälsa.

Mot denna bakgrund subventioneras Levopidon och ingår i högkostnadsskyddet från och med den 19 december 2018.

Publicerad 20 december 2018

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV