Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Fulphila ingår i högkostnadsskyddet 

Fulphila (pegfilgrastim), injektionsvätska i förfylld spruta, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 22 februari 2019.

Fulphila används för behandling av neutropeni som är ett tillstånd som kännetecknas av lågt antal neutrofila granulocyter. Neutrofila granulocyter är en typ av vita blodkroppar som är viktiga för kroppens försvar mot bakterier och andra smittämnen. Fulphila tillhör läkemedelsgruppen G-CSF (granulocyt kolonistimulerande faktorer) som stimulerar benmärgen att bilda neutrofila granulocyter och det används främst för att minska graden och varaktigheten av neutropeni vid cellgiftsbehandling. Fulphila är ett långverkande läkemedel och tas som en injektion under huden en gång varje cellgiftscykel.

Fulphila är framställd som en biosimliar vilket innebär att den innehåller samma aktiva substans som ett redan godkänt biologiskt läkemedel. Inom högkostnadsskyddet finns två läkemedel som innehåller pegfilgrastim, Neulasta och Pelgraz. Företagets begärda pris för Fulphila är lägre än både Pelgraz och Neulasta. Fulphila ger därmed likvärdig patientnytta som Neulasta och Pelgraz till en lägre kostnad.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Fulphila ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 22 februari 2019.

Sidinformation


Publicerad
8 mars 2019