Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Mekinist ingår i högkostnadsskyddet med generell subvention 

Mekinist (trametinib) ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebar att Mekinist endast subventionerades vid behandling i kombination med Tafinlar (dabrafenib) av vuxna patienter med malignt melanom. Tafinlar ingår sedan 2014 i högkostnadsskyddet med generell subvention. Även Mekinist ingår nu i högkostnadsskyddet med generell subvention.

Malignt melanom är den allvarligaste hudcancerformen och drabbar cirka 4 000 svenskar årligen samtidigt som cirka 500 avlider varje år till följd av sjukdomen. I slutet av 2015 hade drygt 41 000 individer i Sverige fått diagnosen malignt melanom, enligt den senaste rapporten från Cancerfonden.

Kirurgi har en central roll vid behandlingen men återfall är mycket vanligt och sker hos upp emot 70 procent av alla patienter även efter fullständigt avlägsnande av tumören. Av de patienter som får återfall efter operationen överlever cirka 50 procent de första fem åren. TLV bedömer tillståndets svårighetsgrad som mycket hög.

Vid den tidigare utredningen av Mekinist tecknades en sidoöverenskommelse mellan företaget och regionerna. Sidoöverenskommelsen gör att behandlingskostnaden för Mekinist minskar.

I augusti 2018 fick Mekinist i kombination med Tafinlar ett utökat marknadsförings-godkännande till att omfatta även adjuvant behandling, det vill säga behandling som motverkar återfall, av vuxna patienter med malignt melanom. I studien COMBI-AD har det visats att Mekinist i kombination med Tafinlar förlänger tiden till sjukdomsåterfall jämfört med om patienten inte får någon adjuvant behandling. Även en trend mot en minskad risk att avlida noterades för Mekinist och Tafinlar.

TLV bedömer att det finns två relevanta jämförelsealternativ till adjuvant behandling med Mekinist i kombination med Tafinlar. Det första är att patienten enbart observeras, det vill säga inte får någon adjuvant behandling. Det andra är behandling med PD-1-hämmarna Opdivo och Keytruda. TLV bedömer att effekten av PD-1-hämmare och kombinationen Mekinist och Tafinlar är jämförbar.

När kombinationen Mekinist och Tafinlar som adjuvant behandling av malignt melanom jämförs med observation uppskattar TLV att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår uppgår till cirka 400 000 kronor. Detta är i nivå med vad som framkom när TLV tog fram ett hälsoekonomiskt underlag där Opdivo som adjuvant behandling av malignt melanom jämfördes med observation.

Opdivo och Keytruda ges intravenöst på sjukhus under övervakning av en läkare. Mekinist och Tafinlar är båda tabletter som kan tas i hemmet. TLV bedömer att behandling med Mekinist och Tafinlar ökar sjukvårdens möjligheter att individanpassa behandlingen på ett bättre sätt.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Mekinist ska ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention.

Beslutet gäller från och med den 22 mars 2019.

Sidinformation


Publicerad
25 mars 2019