Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Enoxaparin Becat ingår i högkostnadsskyddet

Enoxaparin Becat (enoxaparinnatrium), injektionsvätska i förfylld spruta, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 27 april 2019.

Enoxaparin Becat används som behandling av, och som förebyggande behandling mot venös tromboembolism, samt som behandling av akut kranskärlssjukdom såsom instabil kärlkramp eller akut hjärtinfarkt.

Venös tromboembolism är ett sammanfattande namn på sjukdomar som orsakas av blodproppar i venerna, de blodkärl som för blodet till hjärtat. Blodproppen sitter oftast inne i en ven i vaden eller i låret. Det som gör blodproppar i venerna till ett allvarligt tillstånd är risken att den löst sittande delen av blodproppen lossnar och kan föras med blodet till lungorna. Blodproppen kan då fastna i lungorna och försämra syresättningen av blodet, vilket kan vara ett livshotande tillstånd.

Akut kranskärlssjukdom innebär att en blodpropp bildats i hjärtats kranskärl där den orsakar syrebrist i hjärtmuskeln. Detta kan leda till permanent skada på hjärtmuskeln, akut hjärtinfarkt. Om syrebristen snabbt går över skadas inte hjärtmuskeln permanent, men det kan leda till instabil kärlkramp, vilket innebär återkommande bröstsmärtor som utlöses av ansträngning.

Enoxaparin Becat är framställd som en biosimilar vilket innebär att den innehåller en version av den aktiva substans som finns i ett redan godkänt biologiskt läkemedel, som kallas referensläkemedel. För att en biosimilar ska godkännas krävs att den är jämförbar med referensläkemedlet avseende effekt och säkerhet. Inom högkostnadsskyddet finns redan Klexane som innehåller enoxaparinnatrium. Företagets begärda pris för Enoxaparin Becat är något lägre än för Klexane. Enoxaparin Becat ger därmed likvärdig patientnytta som Klexane till en något lägre kostnad.

Därför beslutar TLV att Enoxaparin Becat ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 27 april 2019.

Sidinformation


Publicerad
30 april 2019