Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Jivi ingår i högkostnadsskyddet

Jivi (damoktokog alfa pegol) ingår i högkostnadsskyddet för behandling och förebyggande av blödning hos patienter med blödarsjuka (hemofili A). Jivi kan behandla patienter från tolv år.

Hemofili A är en sällsynt och allvarlig sjukdom. Sjukdomen orsakas av brist på koagulationsfaktor VIII som är ett protein som är nödvändigt för att blodet ska kunna koagulera och därmed stoppa en blödning hos patienten. Obehandlad sjukdom kan leda till spontana blödningar, förstörda leder och kraftigt förkortad livslängd. Blödarsjuka behandlas genom att de saknade koagulationsfaktorerna tillförs.

Jivi är rekombinant framställt, det vill säga framställt genom DNA-teknik och innehåller den aktiva substansen damoktokog alfa pegol. Jivi ersätter den saknade koagulationsfaktorn och tillsätts direkt i blodet genom en intravenös injektion.

Det finns nu tre faktor VIII-koncentrat i högkostnadsskyddet med förlängd halveringstid; Jivi, Adynovi och Elocta. Jivis förlängda halveringstid medför att läkemedlet kan ges upp till en gång per veckan.

TLV bedömer att samtliga faktor VIII-koncentrat har jämförbar effekt, baserat på godkänd dosering. TLV bedömer också att relevant jämförelsealternativ till Jivi är övriga faktor VIII-koncentrat.

Trepartsöverläggningar har ägt rum mellan TLV, regionerna och företaget. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och regionerna kommit överens om att teckna en sidoöverenskommelse som innebär att kostnaderna för att använda Jivi minskar.

Med hänsyn tagen till sidoöverenskommelsen bedöms kostnaden för användning vara rimlig då den totala läkemedelskostnaden per patient och år är lägre för Jivi jämfört med behandlingskostnaden för Immunate till fastställt AUP.

Beslutet gäller från och med 24 maj 2019.

Sidinformation


Publicerad
28 maj 2019