Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Xarelto 2,5 mg ingår fortsatt i högkostnadsskyddet men nu med generell subvention

Xarelto 2,5 mg, för förebyggande behandling mot hjärt-kärlhändelser, ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen har tagits bort och Xarelto 2,5 mg ingår nu i högkostnadsskyddet med generell subvention.

Xarelto 2,5 mg är sedan tidigare godkänt för förebyggande behandling efter hjärtinfarkt eller akuta bröstsmärtor, så kallat akut koronarsyndrom. Företaget har sänkt priset för Xarelto 2,5 mg så att motsvarande behandlingskostnad är lägre jämfört med jämförelsealternativet Brilique 90 mg. Av denna anledning har TLV beslutat att begränsningen mot Brilique 90 mg tas bort.

Xarelto 2,5 mg fick 2018 även godkänt för förebyggande behandling vid kranskärlssjukdom eller perifer kärlsjukdom hos patienter med hög risk för ischemiska händelser, som innebär att dålig blodförsörjning ger syrebrist vilket kan skada vävnaden. Den dåliga blodförsörjningen kan exempelvis orsakas av en blodpropp. TLV bedömer att det finns tre huvudsakliga patientgrupper som omfattas av det nya användningsområdet: patienter med tidigare hjärtinfarkt i stabilt skede, patienter med kranskärlssjukdom utan tidigare hjärtinfarkt samt patienter med symtomgivande perifer kärlsjukdom utan tidigare hjärtinfarkt.

För gruppen med tidigare hjärtinfarkt i stabilt skede bedömer TLV att läkemedlet Brilique 60 mg är ett relevant jämförelsealternativ med jämförbar effekt. Behandlingskostnaden för Xarelto 2,5 mg är lägre än den för Brilique 60 mg, varför TLV bedömer att priset är rimligt i förhållande till den nytta som behandlingen ger.

För grupperna med kranskärlssjukdom eller symtomgivande perifer kärlsjukdom utan tidigare hjärtinfarkt bedömer TLV att acetylsalicylsyra utan tilläggsbehandling utgör relevant jämförelsealternativ och att effekten av Xarelto 2,5 mg är bättre än detta jämförelsealternativ. TLV bedömer att kostnaden för Xarelto 2,5 mg i kombination med acetylsalicylsyra är rimlig vid förebyggande behandling vid symtomgivande perifer kärlsjukdom utan tidigare hjärtinfarkt.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Xarelto 2,5 mg ska ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention.

Beslutet gäller från och med den 24 maj 2019.

Sidinformation


Publicerad
3 juni 2019