Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ziextenzo ingår i högkostnadsskyddet

Ziextenzo (pegfilgrastim) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 24 maj 2019.

Ziextenzo, injektionsvätska i förfylld spruta, används för behandling av neutropeni som är ett tillstånd som kännetecknas av lågt antal neutrofila granulocyter. Neutrofila granulocyter är en typ av vita blodkroppar som är viktiga för kroppens försvar mot bakterier och andra smittämnen. Ziextenzo tillhör läkemedelsgruppen G-CSF (granulocyt kolonistimulerande faktorer) som stimulerar benmärgen att bilda neutrofila granulocyter och det används främst för att minska graden och varaktigheten av neutropeni vid cellgiftsbehandling. Ziextenzo är ett långverkande läkemedel och tas som en injektion under huden en gång varje cellgiftscykel.

Ziextenzo är framställd som en biosimliar vilket innebär att den innehåller samma aktiva substans som ett redan godkänt biologiskt läkemedel. Inom högkostnadsskyddet finns flera läkemedel som innehåller pegfilgrastim. Företagets begärda pris för Ziextenzo är lägre än dessa. Ziextenzo ger därmed likvärdig patientnytta till en lägre kostnad.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Ziextenzo ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 24 maj 2019.


Sidinformation


Publicerad
7 juni 2019