Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nutriflex Omega ingår i högkostnadsskyddet

Nutriflex Omega 32/64/40 perifer, Nutriflex Omega 38/120/40 och Nutriflex Omega 56/144/40 är näringslösningar som ingår i högkostnadsskyddet från och med den 24 maj 2019.

Nutriflex Omega ges direkt i blodet till vuxna som inte kan få sitt näringsbehov tillgodosett via maten eller via tarmen. Nutriflex Omega innehåller en blandning av aminosyror, glukoslösning och fettemulsion. Siffrorna i produktnamnet anger mängden (gram per liter) av respektive innehållsämne som ingår i produkterna.

Nutriflex Lipid ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet. Det som främst skiljer Nutriflex Omega från Nutriflex Lipid är sammansättningen av fettkomponenten, där Nutriflex Omega innehåller omega-3-fettsyror.

Det medicinska underlaget visar att tillägg av omega-3-fettsyror inte påverkar effekten jämfört med Nutriflex Lipid. Företaget har ansökt om likvärdigt pris för Nutriflex Omega jämfört med motsvarande produkt av Nutriflex Lipid.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Nutriflex Omega ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 24 maj 2019.

Sidinformation


Publicerad
12 juni 2019
Till toppen