TLV logotyp

Nutriflex Omega ingår i högkostnadsskyddet

Nutriflex Omega 32/64/40 perifer, Nutriflex Omega 38/120/40 och Nutriflex Omega 56/144/40 är näringslösningar som ingår i högkostnadsskyddet från och med den 24 maj 2019.

Nutriflex Omega ges direkt i blodet till vuxna som inte kan få sitt näringsbehov tillgodosett via maten eller via tarmen. Nutriflex Omega innehåller en blandning av aminosyror, glukoslösning och fettemulsion. Siffrorna i produktnamnet anger mängden (gram per liter) av respektive innehållsämne som ingår i produkterna.

Nutriflex Lipid ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet. Det som främst skiljer Nutriflex Omega från Nutriflex Lipid är sammansättningen av fettkomponenten, där Nutriflex Omega innehåller omega-3-fettsyror.

Det medicinska underlaget visar att tillägg av omega-3-fettsyror inte påverkar effekten jämfört med Nutriflex Lipid. Företaget har ansökt om likvärdigt pris för Nutriflex Omega jämfört med motsvarande produkt av Nutriflex Lipid.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Nutriflex Omega ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 24 maj 2019.

Publicerad 12 juni 2019

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV