Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Jorveza ingår i högkostnadsskyddet

Jorveza (budesonid) för behandling av inflammation i matstrupen, eosinofil esofagit, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 14 juni 2019 med generell subvention.

Eosinofil esofagit är en inflammation i matstrupen vars huvudsymtom är sväljbesvär vilket medför smärta och matstopp. Sjukdomen är kronisk med symtom som uppträder i skov.

Jorveza är det första godkända läkemedlet för behandling av eosinofil esofagit. Läkemedlet är en munsönderfallande tablett som löses upp med hjälp av saliven och distribueras till matstrupen där den minskar inflammationen.

TLV bedömer att nässpray innehållande budesonid är ett relevant jämförelsealternativ eftersom budesonid nässpray används kliniskt och innehåller samma aktiva substans som Jorveza. TLV bedömer dock att behandling med budesonid nässpray är mindre ändamålsenligt eftersom patienten måste spraya ner i svalget ett stort antal gånger dagligen vilket kan försvåra följsamheten till behandlingen. TLV bedömer därför att en jämförelse mot ingen behandling även är relevant i utredningen.

TLV bedömer att kostnaden för användning av Jorveza är rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Jorveza ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 14 juni 2019.

Sidinformation


Publicerad
19 juni 2019