TLV logotyp

Idacio ingår i högkostnadsskyddet

Idacio (adalimumab) ingår i högkostnadsskyddet. Idacio är en biosimilar till TNF-hämmaren Humira. En biosimilar är ett biologiskt läkemedel som liknar ett redan godkänt biologiskt läkemedel. För att en biosimilar ska godkännas ska den vara jämförbar med det redan godkända biologiska läkemedlet. Beslutet gäller från och med den 1 oktober 2019.

Idacio är ett antiinflammatoriskt läkemedel som innehåller den aktiva substansen adalimumab. Inom högkostnadsskyddet finns idag fyra andra biosimilarer som innehåller adalimumab, dessa är Amgevita, Hulio, Hyrimoz och Imraldi. Läkemedlet är avsett att användas vid ett flertal autoimmuna inflammatoriska sjukdomar bland andra reumatoid artrit, axial spondylartrit, psoriasisartrit, psoriasis, ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

Enligt den europeiska godkännandemyndigheten är effekten och biverkningsprofilen för Idacio och Humira jämförbara. Idacio har ett lägre pris än Amgevita, den adalimumab med lägst pris som ingår i förmånen.

TLV, regionerna och företagen har haft trepartsöverläggningar. Inom ramen för trepartsöverläggningarna har regionerna och företaget kommit överens om att teckna en sidoöverenskommelse. Genom sidoöverenskommelsen åtar sig företaget att återbära en del av kostnaden för användningen av Idacio till regionerna. För de adalimumaber där regioner och företag redan har avtal, har vissa företag kommit överens med regionerna om att justera återbäringsnivåerna. Sidoöverenskommelserna utgör en del av underlaget för TLV:s beslut och gäller från och med den 1 oktober 2019 till och med den 30 september 2020.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Idacio ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 1 oktober 2019.

Publicerad 30 september 2019

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV