Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Inhixa ingår i högkostnadsskyddet

Inhixa (enoxaparinnatrium), injektionsvätska i förfylld spruta och injektionsflaska, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 27 september 2019.

Inhixa används som behandling av och som förebyggande behandling mot venös tromboembolism, samt som behandling av akut kranskärlssjukdom såsom instabil kärlkramp eller akut hjärtinfarkt.

Venös tromboembolism är ett sammanfattande namn på sjukdomar som orsakas av blodproppar i venerna, de blodkärl som för blodet till hjärtat. Blodproppen sitter oftast inne i en ven i vaden eller i låret. Det som gör blodproppar i venerna till ett allvarligt tillstånd är risken att den löst sittande delen av blodproppen lossnar och kan föras med blodet till lungorna. Blodproppen kan då fastna i lungorna och försämra syresättningen av blodet, vilket kan vara ett livshotande tillstånd.

Akut kranskärlssjukdom innebär att en blodpropp bildats i hjärtats kranskärl där den orsakar syrebrist i hjärtmuskeln. Detta kan leda till permanent skada på hjärtmuskeln, akut hjärtinfarkt. Om syrebristen snabbt går över skadas inte hjärtmuskeln permanent, men det kan leda till instabil kärlkramp, vilket innebär återkommande bröstsmärtor som utlöses av ansträngning.

Inhixa är framställd som en biosimilar vilket innebär att den innehåller en version av den aktiva substans som finns i ett redan godkänt biologiskt läkemedel, som kallas referensläkemedel. För att en biosimilar ska godkännas krävs att den har jämförbar effekt och säkerhet som referensläkemedlet. Inhixa är godkänd som biosimilar till referensläkemedlet Klexane. Inom högkostnadsskyddet finns redan två läkemedel som innehåller den aktiva substansen enoxaparinnatrium, Klexane och en annan biosimilar, Enoxaparin Becat. Företagets begärda pris för Inhixa är något lägre än för Klexane och Enoxaparin Becat och ger därmed likvärdig patientnytta som Klexane och Enoxaparin Becat till en något lägre kostnad.

Därför beslutar TLV att Inhixa ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 27 september 2019.

Sidinformation


Publicerad
2 oktober 2019