Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Veyvondi ingår i högkostnadsskyddet

Veyvondi (vonikog alfa) ingår i högkostnadsskyddet för behandling av blödningar samt för förebyggande och behandling av operationsblödningar hos vuxna med von Willebrands sjukdom där det inte är effektivt eller lämpligt att behandla med substansen desmopressin. Veyvondi används till vuxna patienter som är 18 år eller äldre.

von Willebrands sjukdom är en sällsynt form av blödarsjuka som orsakas av brist på koagulationsämnet von Willebrandfaktor. von Willebrandfaktor är ett protein som är nödvändigt för att blodet ska kunna koagulera, det vill säga levra sig, och därmed stoppa en blödning. Patienter med von Willebrands sjukdom behöver livslång behandling som består i att den saknade von Willebrandfaktorn tillförs blodet. Vissa patienter får förebyggande behandling, medan andra endast behandlas vid behov, det vill säga när en blödning uppstått. Även patienter med välfungerande förebyggande behandling har en viss ökad risk för blödningar och behöver ibland behandlas med extra tillskott av faktorkoncentrat. Veyvondi ska endast användas för behandling av blödningar vid behov och som förebyggande inför och behandling av blödningar vid kirurgiska ingrepp.

Veyvondi är rekombinant framställt, det vill säga framställt genom DNA-teknik, och innehåller substansen vonikog alfa. Veyvondi ersätter den saknade koagulationsämnet och injiceras direkt i blodet.

Det finns nu tre von Willebrandfaktorkoncentrat i högkostnadsskyddet; Haemate, Wilate och Veyvondi. Haemate och Wilate är framställda från blodplasma från friska donatorer. De innehåller även faktor VIII som är ett annat protein som gör att blodet ska kunna koagulera. Veyvondi är det enda von Willebrandfaktorkoncentrat som inte innehåller faktor VIII. Vid vissa behandlingar med Veyvondi kan rekombinant faktor VIII behöva läggas till. Det kan i vissa fall vara en fördel att kunna dosera von Willebrandfaktor och faktor VIII oberoende av varandra då det kan ge en bättre dosering av de två olika koagulationsfaktorerna.

TLV bedömer att Wilate är relevant jämförelsealternativ till Veyvondi och att dessa två har jämförbar effekt.

En kostnadsjämförelse visar att behandlingskostnaden per blödning för Veyvondi är i nivå med den för Wilate. TLV beslutar därför att Veyvondi ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med 24 januari 2020.

Sidinformation


Publicerad
24 januari 2020