Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Dolerin ingår i högkostnadsskyddet

Dolerin (paracetamol och ibuprofen) tabletter ingår i högkostnadsskyddet från och med den 24 januari 2020.

Dolerin innehåller en kombination av två aktiva ämnen, paracetamol och ibuprofen, som har effekt mot smärta och inflammation. Läkemedlet används för behandling av olika sorters akut smärta; huvudvärk, ryggvärk, tandvärk, muskelvärk och halsont och fungerar även febernedsättande. Dolerin är avsett för kortvarig behandling.

Med akut smärta avses en hastig nytillkommen smärtupplevelse vilket kan bero på en vävnadsskada såsom inflammation eller fraktur. Lindrig eller måttlig akut kortvarig smärta behandlas i första hand med paracetamol. Vid misstanke om inflammatoriskt inslag, till exempel vid inflammation och smärta i muskel- och senfästen, kan läkemedel som har en inflammationsdämpande effekt, som exempelvis ibuprofen användas.

TLV bedömer att effekten är jämförbar mellan Dolerin och behandling med de ingående substanserna paracetamol och ibuprofen i kombination. Dagskostnaden för användning av Dolerin är i nivå med dagskostnaden för närmast jämförbara styrkor av de ingående substanserna paracetamol och ibuprofen.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Dolerin ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 24 januari 2020.

Sidinformation


Publicerad
28 januari 2020