Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Cufence ingår i högkostnadsskyddet

Cufence (trientin), som används för att behandla patienter med Wilsons sjukdom som inte tål så kallat D-penicillamin, ingår i högkostnadsskyddet från den 21 februari 2020.

Wilsons sjukdom är en ovanlig ärftlig sjukdom som beror på att kroppen inte kan utsöndra koppar på ett normalt sätt, vilket leder till att koppar lagras i kroppen. Sjukdomen kan ge svår leverskada, akut leversvikt och svåra neurologiska eller psykiatriska symtom. Om sjukdomen inte behandlas leder den till att patienten antingen behöver transplantera levern eller till att patienten dör i förtid.

I Sverige finns det 20 till 25 patienter med Wilsons sjukdom som är intoleranta mot D-penicillamin. Den aktiva substansen i Cufence, trientin, har sedan tidigare skrivits ut på så kallad licens i Sverige. Det finns idag två godkända läkemedel för denna patientgrupp, Cufence och Cuprior. Läkemedelsverket beviljar därför inga nya sådana licenser. Under tiden TLV har utrett ansökan för Cufence har de patienter som tidigare behandlats med trientin på licens kunnat få Cufence inom högkostnadsskyddet genom tillfällig subvention.

Sedan januari 2020 ingår Cuprior i högkostnadsskyddet. Cuprior innehåller också trientin men i ett annat salt än Cufence. TLV bedömer att Cuprior är relevant jämförelsealternativ till Cufence.

Eftersom TLV bedömer att effekten är jämförbar mellan Cufence och Cuprior kan en så kallad kostnadsminimeringsanalys, som endast tar hänsyn till skillnader i kostnader mellan läkemedlen, göras. TLV bedömer att det råder osäkerhet i vilken dos som kommer att förskrivas i svensk klinisk praxis och gör därför flera analyser där dosen varieras. I samtliga analyser är kostnaden för Cufence lägre än den för Cuprior. TLV bedömer att kostnaden för användning av Cufence är rimlig.

Beslutet gäller från och med den 21 februari 2020. Av detta följer att beslutet om tillfällig subvention samtidigt upphör att gälla.

Sidinformation


Publicerad
21 februari 2020
Till toppen