Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nerlynx (neratinib) ingår i högkostnadsskyddet

Nerlynx (neratinib) ingår i högkostnadsskyddet för behandling av vuxna patienter med så kallad hormonreceptorpositiv human epidermal receptor positiv, HER2-positiv, tidig bröstcancer och som har avslutat tilläggsbehandling efter operation med trastuzumab så kallad adjuvant behandling för mindre än ett år sedan.

Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor och utgör ungefär 30 procent av all cancer hos kvinnor i Sverige. Den aktiva substansen, neratinib, är en så kallad tyrosinkinashämmare som blockerar den humana epidermala tillväxtfaktorreceptorern HER2. Resultatet blir att signalerna i cancercellen hämmas vilket kan resultera i att celltillväxten hämmas eller att cellen dör.

Nerlynx används för att behandla patienter med tidig bröstcancer och som tidigare har fått adjuvant behandling med trastuzumab för mindre än ett år sedan. Läkemedlet kan bara användas när cancercellernas ytor har receptorer för vissa hormoner. Cancertypen sägs då vara hormonreceptorpositiv. Studier har visat att patienter som behandlats med Nerlynx levde längre jämfört med patienter som inte fått behandlingen.

TLV uppskattar att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för Nerlynx är ca 560 000 kronor jämfört med ingen behandling. TLV bedömer att denna kostnad är rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen och sjukdomens svårighetsgrad.

Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Nerlynx ska ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 21 februari 2020.

Sidinformation


Publicerad
25 februari 2020