Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Plenvu ingår i högkostnadsskyddet

Plenvu (makrogol, askorbinsyra och salter) laxermedel ingår i högkostnadsskyddet från och med den 21 februari 2020.

Plenvu är ett pulver som blandas med vatten eller annan klar vätska och dricks av patienten. Lösningen är laxerande och rengör tarmen från innehåll. Tarmrengöring behöver göras inför ingrepp eller undersökningar som kräver en ren tarm, exempelvis koloskopi. Koloskopi används bland annat för att diagnostisera cancer eller inflammatoriska sjukdomar i tarmen. Det är viktigt att tarmen är väl rengjord från tarminnehåll för att undersökningen ska kunna genomföras framgångsrikt och förändringar i tarmen upptäckas.

TLV har tidigare bedömt att laxermedlen Movprep, Vistaprep och Laxabon, som ingår i högkostnadsskyddet, har en jämförbar klinisk effekt. Dessa läkemedel har samma användningsområde och innehåller i likhet med Plenvu makrogol i kombination med salter. Laxabon är det preparat som används i störst utsträckning för tarmrengöring och som har lägst fastställt pris (AUP). TLV bedömer därför att Laxabon är det relevanta jämförelsealternativet.

Direkt jämförande studier mellan Plenvu och Laxabon saknas. Däremot har effekten av Plenvu jämförts i olika studier mot Movprep. Tillsammans visar studierna en bättre rengöring av tarmen med Plenvu jämfört med Movprep. Sammantaget bedömer därför TLV att Plenvu ger bättre behandlingseffekt jämfört med Movprep och de andra makrogolbaserade laxermedlen. Behandling med Plenvu kräver att patienten dricker en liter av läkemedlet, vilket är mindre än för andra preparat. TLV bedömer att det kan finnas fördelar för vissa patienter att behöva dricka en mindre mängd läkemedel. TLV bedömer därutöver att det finns behov av ytterligare behandlingsalternativ, särskilt för de patienter som har behov av att inta en lägre vätskevolym.

I TLV:s hälsoekonomiska utvärdering studeras kostnader för läkemedlet tillsammans med de vårdkostnader som uppstår om patienten måste göra om en koloskopi för att tarmen inte blev tillräckligt ren. Eftersom Plenvu antas vara något bättre än de andra tarmrengöringspreparaten blir resultatet att färre patienter behöver göra om sina koloskopier om de behandlas med Plenvu.

TLV:s analyser visar att även om läkemedelskostnaden för Plenvu är något högre än för Laxabon, blir kostnaden för användning av Plenvu lägre. TLV bedömer att nyttan av Plenvu står i rimlig relation till kostnaden.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Plenvu ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 21 februari 2020.

Sidinformation


Publicerad
4 mars 2020