Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Esperoct ingår i högkostnadsskyddet

Esperoct (turoktokog alfa pegol) ingår i högkostnadsskyddet för behandling och förebyggande av blödning hos patienter med blödarsjuka (hemofili A). Esperoct är godkänt för behandling av patienter från tolv år.

Esperoct är rekombinant framställt, det vill säga framställt genom DNA-teknik, och innehåller den aktiva substansen turoktokog alfa pegol. Esperoct ersätter den saknade koagulationsfaktorn och tillsätts direkt i blodet genom injektion i en ven.

Det finns tolv andra faktor VIII-koncentrat inom högkostnadsskyddet. Esperoct har en förlängd halveringstid jämfört med majoriteten av dessa, vilket innebär att läkemedlet kan ges mer sällan i syfte att förebygga blödningar. Relevant jämförelsealternativ till Esperoct är övriga faktor VIII-koncentrat. TLV bedömer att samtliga faktor VIII-koncentrat har jämförbar effekt, baserat på godkänd dosering.

Trepartsöverläggningar har ägt rum mellan TLV, regionerna och företaget. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och regionerna kommit överens om att teckna en sidoöverenskommelse som innebär att kostnaderna för att använda Esperoct minskar.
Med hänsyn tagen till sidoöverenskommelsen bedöms kostnaden för att använda Esperoct vara rimlig. Detta eftersom läkemedelskostnaden per patient och år är lägre för Esperoct jämfört med den läkemedelskostnad för övriga faktor VIII-koncentrat som TLV bedömt som rimlig.

Beslutet gäller från och med 1 juni 2020.

Sidinformation


Publicerad
15 maj 2020