Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Finomel och Finomel Perifer ingår i högkostnadsskyddet

Finomel och Finomel Perifer är näringslösningar som ingår i högkostnadsskyddet från och med den 15 maj 2020.

Finomel och Finomel Perifer ges direkt i blodet till vuxna som inte kan få sitt näringsbehov tillgodosett via munnen eller via tarmen. Finomel och Finomel Perifer innehåller en blandning av aminosyralösning, glukoslösning och fettemulsion.

SmofKabiven och SmofKabiven Perifer ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet och är innehållsmässigt lika Finomel-produkterna vad gäller energiinnehåll och ingående komponenter. Produkterna bedöms ha jämförbar effekt.

Företaget har ansökt om likvärdigt pris för Finomel och Finomel Perifer jämfört med motsvarande förpackning av SmofKabiven och SmofKabiven Perifer.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Finomel och Finomel Perifer ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
15 maj 2020