Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ethosuximide Orifarm ingår i högkostnadsskyddet

Ethosuximide Orifarm (etosuximid) mjuk kapsel som används för behandling vid epilepsi, framför allt så kallad absensepilepsi, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 12 juni 2020.

Epilepsi innebär anfall som beror på att hjärnans nervceller är överaktiva. Epilepsianfall kan ta sig många uttryck. Det kan till exempel handla om små muskelryckningar, ofrivilliga rörelser eller korta perioder då personens medvetande är påverkat.

Ethosuximide Orifarm innehåller den aktiva substansen etosuximid. Den aktiva substansen finns sedan tidigare i högkostnadsskyddet i beredningsformen oral lösning i läkemedlet Suxinutin.

Enligt Läkemedelsverkets behandlingsriktlinjer för epilepsi är etosuximid förstahandsval vid behandling av barn med absensepilepsi.

TLV har bedömt att relevant jämförelsealternativ är läkemedlet Suxinutin. TLV har vidare bedömt att effekten och säkerheten är jämförbar mellan Ethosuximide Orifarm och Suxinutin.

En jämförelse av kostnaden för Ethosuximide Orifarm mot kostnaden för Suxinutin visar att kostnaden för Ethosuximide Orifarm är lägre än kostnaden för Suxinutin. TLV bedömer därför att kostnaden för Ethosuximide Orifarm är rimlig. Mot denna bakgrund beslutar TLV att Ethosuximide Orifarm ska ingå i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
12 juni 2020