Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Strattera, oral lösning, ingår i högkostnadsskyddet

Strattera (atomoxetin) i oral lösning för behandling av ADHD ingår återigen i högkostnadsskyddet från och med den 12 juni 2020.

Strattera är ett läkemedel som används vid behandling av ADHD. ADHD är ett tillstånd som utmärks av bland annat koncentrationssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet och är en av de vanligaste diagnoserna inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Motivering

Strattera i beredningsformerna kapslar och oral lösning har tidigare ingått i läkemedelsförmånerna men företaget begärde utträde från och med den 1 december 2019 för båda beredningsformerna. Patentet för Strattera har upphört och för kapslarna finns det flera behandlingsalternativ kvar inom läkemedelsförmånerna. Alla kapslar som innehåller atomoxetin måste sväljas hela och för patienter som inte kan göra detta har det inte tillkommit några behandlingsalternativ.

Med hänsyn till bland annat förbrukningstid vid högre doser, förskrivningsmönster över styrka och ålder samt kostnad per mg bedömer TLV att Strattera oral lösning även fortsättningsvis enbart kommer att förskrivas till patienter som inte kan ta atomoxetin kapslar.

Då företaget ansöker om samma priser som förpackningarna hade tidigare inom läkemedelsförmånerna, bedömer TLV att kostnaden för Strattera, oral lösning, är rimlig i förhållande till den nytta den orala lösningen ger patienter som inte har något behandlingsalternativ.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Strattera oral lösning ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 12 juni 2020.

Sidinformation


Publicerad
15 juni 2020