Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Fiasp PumpCart ingår i högkostnadsskyddet

Fiasp PumpCart (insulin aspart), lösning i förfylld ampull, ingår från och med 25 september 2020 i högkostnadsskyddet.

Fiasp PumpCart är en förfylld ampull som innehåller insulin aspart och är godkänd för behandling av patienter med diabetes.

Fiasp PumpCart är avsedd att användas som enda insulinbehandling av patienter som använder insulinpump. Läkemedlet kan användas direkt i insulinpumpen utan att patienten inför användning behöver överföra insulinet till ett så kallat ampullset.

Relevant jämförelsealternativ är NovoRapid PumpCart, en förfylld ampull, som precis som Fiasp PumpCart kan användas direkt i en insulinpump. NovoRapid PumpCart kan även användas i samma insulinpumpsystem som Fiasp PumpCart. Därtill innehåller NovoRapid PumpCart samma insulin som Fiasp PumpCart, insulin aspart, och är godkänd för samma användningsområden. TLV bedömer att produkterna är jämförbara avseende effekt och säkerhet.

Priset för Fiasp PumpCart är samma som för NovoRapid PumpCart.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Fiasp PumpCart ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
28 september 2020