Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Atectura Breezhaler ingår i högkostnadsskyddet

Atectura Breezhaler (indakaterol/ mometason), som används för regelbunden behandling av astma hos vuxna och barn i åldern 12 år och uppåt, ingå i högkostnadsskyddet från och med 21 november 2020.

Vid astma är luftvägarna inflammerade och svullna. Patienterna får periodvisa återkommande attacker av andfåddhet, pipande andning, trånghet i bröstet och hosta.

Atectura Breezhaler är ett astmaläkemedel för inhalation som innehåller en kombination av den luftrörsvidgande substansen indakaterol, en så kallad långverkande beta-2‑agonist (LABA), och inflammationsdämpande substansen mometason, en så kallad inhalationskortikosteroid (ICS). Dessa substanser verkar på olika sätt för att patienten ska kunna andas lättare och bidrar till att förhindra astmaattacker.

Läkemedlet finns i tre styrkor och läkaren bestämmer vilken dos som ska tas utifrån patientens behov.

Samtliga kombinationsläkemedel innehållande en LABA och en ICS i motsvarande doser bedöms som kliniskt relevanta behandlingsalternativ till Atectura Breezhaler. Alternativet med lägst kostnad per dygn användes som jämförelsealternativ inom respektive dosgrupp.

Atectura Breezhaler bedöms vara medicinskt jämförbar med de relevanta jämförelsealternativen. TLV har därför gjort en kostnadsjämförelse mellan produkterna som visar att läkemedelskostnaden per dag för Atectura Breezhaler är lägre än jämförelsealternativet.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Atectura Breezhaler ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 21 november 2020.

Sidinformation


Publicerad
20 november 2020