Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Suboxone sublingual film ingår i högkostnadsskyddet

Suboxone sublingual film (buprenorfin och naloxon) är en ersättningsbehandling för opiodberoende vuxna och ungdomar i åldern 15 år och äldre som har samtyckt till att behandla sitt beroende.

Suboxone är en så kallad sublingual film som läggs under tungan. Behandlingen ges till patienter inom ramen för en medicinsk, social och psykologisk behandling. Suboxone innehåller den smärtstillande opioiden buprenorfin samt naloxon. Syftet med naloxon som ingrediens är att förhindra intravenöst missbruk det vill säga missbruk av droger som injiceras i blodet.

Läkemedel med opioider används inom hälso- och sjukvården som smärtlindring i samband med bland annat kirurgiska ingrepp och för vissa mycket allvarliga smärttillstånd som kan uppkomma vid bland annat cancer. Vid sidan av denna lagliga användning, förekommer även olaglig användning av opioider. Opioider är starkt smärtstillande läkemedel som vid överdosering kan leda till att personen slutar andas och dör.

Suboxone ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet i form av sublinguala tabletter som läggs under tungan. Dessa finns i olika styrkor och förpackningsstorlekar. Tabletterna finns också i flera olika fabrikat (generika) som subventioneras och ingår i det så kallade periodens vara-systemet och som därmed är utbytbara mot Suboxone sublinguala tabletter.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Suboxone sublingual film är sublinguala tabletter med kombinationen buprenorfin/naloxon i generisk form, eftersom dessa innehåller samma aktiva substanser som Suboxone film samt har lägst behandlingskostnad av de kliniskt relevanta behandlingsalternativen som finns tillgängliga i Sverige.

Studier visar att Suboxone sublingual films effekt och säkerhet är jämförbar med Suboxone sublinguala tabletter.

Enligt TLV:s hälsoekonomiska analys är kostnaderna för behandling med Suboxone sublingual film är lägre än kostnaderna för behandling med buprenorfin/naloxon sublinguala tabletter. Detta beror på att Suboxone sublingual film är förknippad med lägre administreringskostnader till följd av att upplösningstiden i munnen är kortare för filmen än vad den är för buprenorfin/naloxon sublinguala tabletter.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Suboxone sublingual film ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet från och med 29 januari 2021.

Sidinformation


Publicerad
8 februari 2021