TLV logotyp
TLV logotyp

Trixeo Aerosphere ingår i högkostnadsskyddet

Trixeo Aerosphere (budesonid, formoterol och glykopyrronium), som används för regelbunden behandling av måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, hos vuxna, ingår i högkostnadsskyddet från och med den 26 mars 2021.

Trixeo Aerosphere är en inhalationsspray som används vid behandling av KOL. KOL är en lungsjukdom som långsamt blir värre. Sjukdomen orsakas av inflammation i de små luftvägarna vilket resulterar i en nedsatt lungfunktion, ihållande hosta och andnöd. Samsjuklighet är vanlig, framför allt med hjärt-kärlsjukdomar.

Trixeo Aerosphere är en trippelkombinationsbehandling som innehåller ett inflammationsdämpande ämne, budesonid, och två luftrörsvidgande ämnen, formoterol och glykopyrronium. Dessa ämnen ingår i andra KOL-läkemedel som redan ingår i högkostnadsskyddet.

TLV bedömer att Trimbow utgör relevant jämförelsealternativ till Trixeo Aerosphere. TLV bedömer också att den kliniska effekten är jämförbar mellan Trixeo Aerosphere och Trimbow eftersom båda preparaten är trippelkombinationer som innehåller samma, väl kända, klasser av ämnen i jämförbara doser.

TLV har därför gjort en kostnadsjämförelse mellan produkterna som visar att läkemedelskostnaden per dag är samma som för jämförelsealternativet.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Trixeo Aerosphere ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 26 mars 2021.

Publicerad 26 mars 2021

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter