Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Xorox ingår i högkostnadsskyddet

Xorox (aciklovir) är en ögonsalva som används för behandling av herpes simplex-keratit, en form av ögoninfektion. Xorox ingår i högkostnadsskyddet från och med den 18 juni 2021.

Herpes simplex-keratit (HSK) är en återkommande ögoninfektion i hornhinnan som kan vara smärtsam och i vissa fall ge bestående synnedsättning. Den antivirala substansen aciklovir stoppar tillväxten av virus på hornhinnan.
Innan Xorox blev godkänt behandlades HSK med antivirala ögonsalvor på licens. Efter att Xorox blev tillgängligt är licensförskrivning av antivirala ögonsalvor inte längre tillåten för majoriteten av patienterna. Licensförskrivning av antivirala ögonsalvor bedöms därför inte vara ett lämpligt jämförelsealternativ. TLV anser att ingen behandling är relevant jämförelsealternativ. TLV bedömer att ögonsalva med aciklovir har effekt på akuta HSK-infektioner.

TLV:s analyser visar, utifrån skillnad i effekt och i antal vårdbesök, att kostnaden för Xorox är lägre jämfört med ingen behandling.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Xorox ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 18 juni 2021.

Sidinformation


Publicerad
23 juni 2021