Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Xarelto granulat till oral lösning ingår i högkostnadsskyddet.

Xarelto granulat till oral suspension (rivaroxaban) för behandling av venös tromboembolism ingår i högkostnadsskyddet. Xarelto granulat till oral suspension, det vill säga Xarelto i form av små korn som blandas i vätska för att drickas, är godkänt för behandling av barn och ungdomar under 18 år.

Venös tromboembolism (VTE) är ett sammanfattande namn på sjukdomar som orsakas av blodproppar i venerna, de blodkärl som för blodet till hjärtat. Det är ett allvarligt tillstånd eftersom det finns risk för att blodpropparna lossnar och förs med blodet till lungorna. Blodproppen kan då fastna i lungorna och försämra syresättningen av blodet, vilket kan vara livshotande. VTE är ovanligt hos personer under 15 år och till skillnad från vuxna kan det hos barn i de flesta fall påvisas en utlösande orsak.

Venös tromboembolism hos barn behandlas framför allt med så kallat lågmolekylärt heparin i injektionsform. Studier har visat att effekt och säkerhet för Xarelto granulat till oral suspension är jämförbar med den för lågmolekylärt heparin. TLV anser att lågmolekylärt heparin är det relevanta jämförelsealternativet. En kostnadsjämförelse visar att Xarelto granulat till oral suspension är kostnadseffektivt jämfört med lågmolekylärt heparin. Mot denna bakgrund beslutar TLV att Xarelto granulat till oral suspension ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 22 oktober 2021.

Sidinformation


Publicerad
26 oktober 2021