Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Bramitob ingår i högkostnadsskyddet

Från och med den 25 mars 2022 ingår Bramitob (tobramycin), för behandling av kronisk lunginfektion orsakad av bakterien Pseudomonas aeruginosa hos patienter från 6 år med cystisk fibros, i högkostnadsskyddet.

Cystisk fibros är en ärftlig sjukdom som innebär att de slemproducerande körtlarna i kroppen inte fungerar som de ska. Patienterna drabbas ofta av svårbehandlade infektioner i luftvägarna, bland annat orsakat av bakterien Pseudomonas aeruginosa, vilket kan leda till nedsatt lungkapacitet. Sjukdomen är fortskridande och det finns idag ingen botande behandling. TLV bedömer att tillståndet har en mycket hög svårighetsgrad.

Patienter med cystisk fibros och kronisk lunginfektion behandlas ofta med antibiotika under lång tid vilket kan leda till resistensutveckling. För att försöka undvika detta rekommenderas växelvis behandling med olika antibiotika.

Läkemedlet Bramitob är ett inhalationsantibiotikum i vätskeform som innehåller det verksamma ämnet tobramycin. Tobramycin hämmar framförallt proteinsyntesen vilket leder till upplösning av bakteriens cellvägg. Slutligen kan detta resultera i att bakteriecellen i lungorna dör.

I den hälsoekonomiska analysen anser TLV att jämförelsealternativ till Bramitob ska utgöras av Tobi Podhaler. Tobi Podhaler är ett antibiotikum i pulverform som innehåller samma verksamma ämne som Bramitob. Det finns dock patienter med cystisk fibros som inte tolererar pulverbehandling. För dessa patienter anser TLV att Tobi är relevant jämförelsealternativ. Tobi har, förutom samma verksamma ämne, även samma beredningsform som Bramitob (lösning för nebulisator).

TLV bedömer att effekten för Bramitob är jämförbar med den för Tobi och Tobi Podhaler. Kostnaden per månad för användning av Bramitob är lägre än för respektive jämförelsealternativ.

TLV:s samlade bedömning är att kostnaden för Bramitob är rimlig i förhållande till den nytta läkemedlet ger. Bramitob ska därmed subventioneras och ingå i läkemedelsförmånerna.

Beslutet gäller från och med den 25 mars 2022.

Sidinformation


Publicerad
25 mars 2022