Logotype. Gå till startsidan

Trientine Tillomed ingår i högkostnadsskyddet

Trientine Tillomed (trientin) ingår i högkostnadsskyddet. Trientine Tillomed används för att behandla Wilsons sjukdom hos patienter som inte tål D-penicillamin.

Wilson sjukdom är en ovanlig ärftlig sjukdom som beror på att kroppen inte kan utsöndra koppar på ett normalt sätt, vilket leder till att koppar lagras i kroppen. Sjukdomen kan ge svår leverskada, akut leversvikt och svåra neurologiska eller psykiatriska symtom.

Trientine Tillomed innehåller den aktiva substansen trientin. Det finns två läkemedel med substansen trientin i högkostnadsskyddet, Cuprior och Cufence. TLV har tidigare bedömt att Cufence och Cuprior har jämförbar klinisk effekt samt att läkemedelskostnaden per patient och år är lägre för Cufence jämfört med Cuprior. TLV bedömer att Cufence är relevant jämförelsealternativ till Trientine Tillomed. Vidare bedömer TLV att effekten och säkerheten är jämförbar mellan Trientinte Tillomed och Cufence.

Läkemedelskostnaden för Trientine Tillomed är lägre än läkemedelskostnaden för Cufence enligt rekommenderat dosintervall. TLV bedömer därför att kostnaden för användning av Trientine Tillomed är rimlig.

Trientine Tillomed ingår i högkostnadsskyddet från den 25 mars 2022.

Sidinformation


Publicerad
25 mars 2022