TLV logotyp
TLV logotyp

Dinetrel ingår i högkostnadsskyddet

Dinetrel (amantadin) ingår i högkostnadsskyddet. Dinetrel är godkänt för behandling av Parkinsons sjukdom men används specifikt för att behandla levodopainducerade dyskinesier.

Parkinsons sjukdom behandlas ofta med läkemedlet levodopa vilket kan ge biverkningar i form av ofrivilliga och okontrollerade rörelser som kallas dyskinesier. Dyskinesier kan ha stor inverkan på patientens funktionsförmåga och hälsorelaterade livskvalitet. Levodopainducerade dyskinesier vid Parkinsons sjukdom bedöms ha hög svårighetsgrad.

Dinetrel är en hård kapsel som innehåller den aktiva substansen amantadin. Kliniska studier har visat att behandling med Dinetrel kan minska frekvens och intensitet hos levodopainducerade dyskinesier. Eftersom det inte finns något annat läkemedel inom läkemedelsförmånerna för behandling av levodopainducerade dyskinesier bedömer TLV att inget tillägg till övrig Parkinsonmedicinering är relevant jämförelsealternativ till Dinetrel. Dinetrel bedöms ha bättre effekt än inget tillägg till övrig Parkinsonmedicinering.

Enligt TLV:s hälsoekonomiska analyser är kostnaden för behandling med Dinetrel cirka 563 000 kronor per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår. Den exakta uppskattningen av kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår är osäker vilket visas i känslighetsanalyser men överstiger inte vad TLV bedömer vara rimligt för behandling av tillstånd med hög svårighetsgrad.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Dinetrel ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med 25 mars 2022.

Publicerad 29 mars 2022

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter