Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hemlibra ingår i högkostnadsskyddet

Hemlibra (emicizumab) används som förebyggande behandling av blödningsepisoder hos patienter med blödarsjuka, hemofili A, med hämmande antikroppar (inhibitorer) mot faktor VIII och svår hemofili A utan inhibitorer.

Hemofili A är en sjukdom där blodets förmåga att levra sig saknas eller är nedsatt. Sjukdomen orsakas av brist på koagulationsfaktor VIII som är nödvändig för att blodet ska kunna koagulera och därmed stoppa en blödning hos patienten. Obehandlad sjukdom kan leda till spontana blödningar, förstörda leder och kraftigt förkortad livslängd. Patienter med hemofili A behandlas i första hand med faktor VIII-läkemedel men cirka 30 procent av patienterna utvecklar antikroppar mot faktor VIII, så kallade inhibitorer, som hindrar faktor VIII-läkemedlet från att fungera. Om detta sker ges behandling med ökad dos av faktor VIII-läkemedel, så kallad induktion av immuntolerans (ITI)-behandling.

Hemlibra ersätter funktionen hos faktor VIII vid avsaknad av denna. För att förebygga blödningar hos patienter med svår hemofili A är effekten av Hemlibra åtminstone jämförbar med effekten av faktor VIII-läkemedel.

Hemlibra ingår sedan hösten 2018 i högkostnadsskyddet för behandling av patienter där utvecklingen av inhibitorer inte hävts genom upprepade ITI-behandlingar. Företaget har ansökt om att Hemlibra ska vara subventionerat för de patientgrupper inom det godkända användningsområdet som inte ingår i högkostnadsskyddet.

Trepartsöverläggningar har ägt rum mellan TLV, regionerna och företaget. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och regionerna kommit överens om att teckna en sidoöverenskommelse som innebär att kostnaderna för att använda Hemlibra minskar.

Med hänsyn tagen till sidoöverenskommelsen bedömer TLV baserat på den presenterade analysen att kostnaden för Hemlibra är rimlig.

TLV beslutar att Hemlibra ska vara subventionerat för hela det godkända användningsområdet. Beslutet börjar gälla 1 juni 2022.

Sidinformation


Publicerad
19 maj 2022