TLV logotyp
TLV logotyp

Evrenzo ingår i högkostnadsskyddet

Evrenzo (roxadustat) som används för att behandla vuxna patienter med anemi (blodbrist) vid kronisk njursjukdom ingår i högkostnadsskyddet från och med den 20 maj 2022.

Vid nedsatt njurfunktion sjunker halten av hormonet erytropoietin vilket leder till att produktionen av röda blodkroppar minskar med blodbrist som följd. Blodbrist kan ge symtom som trötthet, frusenhet, andfåddhet och hormonrubbningar. Kronisk blodbrist kan på sikt öka risken för hjärtsvikt och andra hjärt-kärlproblem.

Evrenzo är ett läkemedel som tillhör gruppen HIF-PHI-hämmare. Behandling med Evrenzo påverkar blodbildningen genom att stimulera kroppseget erytropoeitin och förbättra järnomsättningen i kroppen.

Evrenzo har samma användningsområde som gruppen erytropoesstimulerande läkemedel (ESL). TLV anser att Eporatio är relevant jämförelsealternativ till Evrenzo eftersom Eporatio används i svensk sjukvård och är det ESL inom högkostnadsskyddet med lägst läkemedelskostnad.

TLV bedömer att effekten är jämförbar mellan Evrenzo och Eporatio vid behandling av blodbrist vid kronisk njursjukdom. Resultaten i kostnadsjämförelsen visar att den totala behandlingskostnaden för Evrenzo understiger behandlingskostnaden för Eporatio.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Evrenzo ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Underlaget publiceras inom kort.

Publicerad 25 maj 2022

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter