Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Palforzia ingår i högkostnadsskyddet

Palforzia (allergen av jordnöt) som är en allergenspecifik immunterapi avsett för patienter i åldern 4 till 17 år med konstaterad jordnötsallergi, ingår i högkostnadsskyddet.

Jordnötsallergi är en av de vanligaste födoämnesallergierna hos barn. Allergiska reaktioner till följd av intag av jordnötter är oförutsägbara och kan skilja sig mycket åt i svårighetsgrad från gång till gång. Symtom som uppkommer kan vara allt ifrån milda, som till exempel klåda i mun och svalg, till potentiellt livsfarliga anafylaktiska reaktioner, det vill säga en snabbt insättande reaktion från flera organsystem.

Allergenspecifik immunterapi innebär att patienten kontinuerligt behandlas med små mängder av det allergen, det vill säga det ämne, som patienten är allergisk mot. Syftet är att förändra hur patienten svarar på allergenet och därmed utveckla tolerans.

Palforzia är ett pulver, i kapsel eller dospåse, som blandas ut med en liten mängd mat och intas dagligen. Idag finns ingen annan immunterapi för behandling av jordnötsallergi, utöver Palforzia, godkänt i Sverige. Relevant jämförelsealternativ utgörs av undvikande av jordnötter i enlighet med standardrekommendation.

Kontinuerlig behandling med Palforzia leder till en ökad tolerans av jordnötsprotein jämfört med placebo. TLV anser att Palforzia kan ge ett kliniskt mervärde för barn och ungdomar med konstaterad jordnötsallergi i jämförelse med enbart undvikande av jordnöt.

Sammantaget bedömer TLV att kostnaderna för användning av Palforzia är rimliga och att Palforzia därmed ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 9 juli 2022.

Sidinformation


Publicerad
11 juli 2022