Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ryaltris ingår i högkostnadsskyddet

Ryaltris (mometasonfuroat+olopatidin) för behandling av vuxna och barn från 12 års ålder med måttliga till svåra nasala symtom, det vill säga symtom i näsan, i samband med allergisk rinit, ingår i högkostnadsskyddet.

Allergisk rinit är den vanligaste formen av allergi och finns hos en tredjedel av befolkningen. Symtomen omfattar rinnsnuva, nästäppa, klåda i näsan och nysningar. Symtomen kan vara framträdande under en specifik säsong, till exempel pollensäsongen eller vara mer bestående under större delen av året.

Ryaltris är en nässpray som innehåller två verksamma substanser, glukokortikoiden mometasonfuorat och antihistaminet olopatadin. Ryaltris är avsett för behandling av vuxna och barn från 12 års ålder med måttliga till svåra nasala symtom i samband med allergisk rinit.

TLV bedömer att kombinationsläkemedlet Dymista (azelastin+flutikason) är relevant jämförelsealternativ till Ryaltris eftersom dessa två produkter bedöms utgöra behandlingsalternativ för samma patientgrupp och båda innehåller en kombination av en glukokortikoid och ett antihistamin som nässpray.

I kliniska studier har Ryaltris visats sig vara minst lika effektivt som Dymista vid behandling av måttlig till svår allergisk rinit. TLV bedömer att effekten är jämförbar mellan dessa två produkter.

Vid rekommenderade behandlingsdoser är den dagliga behandlingskostnaden med Ryaltris lägre än behandlingskostnaden med Dymista.

Mot bakgrund av detta bedömer TLV att Ryaltris ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 23 september 2022.

Sidinformation


Publicerad
23 september 2022