Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ngenla ingår i högkostnadsskyddet

Ngenla (somatrogon), för behandling av barn och ungdomar från tre års ålder med tillväxtstörningar på grund av otillräcklig insöndring av tillväxthormon, ingår i högkostnadsskyddet.

Tillväxthormon frisätts från hypofysen och stimulerar fysisk tillväxt. Normalt är frisättningen av tillväxthormon hög hos nyfödda, minskar till måttliga nivåer vid fyraårsåldern och till ännu lägre nivåer efter puberteten. Brist på tillväxthormon hos barn kan medföra uttalade fysiska, psykologiska och känslomässiga konsekvenser som kan påverka individen under uppväxten och sedan under hela vuxenlivet.

Ngenla innehåller den verksamma substansen somatrogon, ett långtidsverkande rekombinant tillväxthormon som injiceras under huden en gång per vecka. Med rekombinant menas att det är en modifierad variant av mänskligt tillväxthormon som framställts på konstgjord väg.

Sedan mitten av 1980-talet finns ett annat rekombinant tillväxthormon tillgängligt som läkemedel under namnet somatropin. Somatropin används för att behandla barn med olika former av tillväxtstörningar och vuxna med uttalad brist på hormonet. I Sverige behandlades år 2021 knappt 2 000 barn från ett till 17 år för tillväxthormonbrist.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Ngenla är Omnitrope (somatropin), som ges som en daglig injektion under huden.

TLV bedömer att den kliniska effekten avseende längdtillväxt är jämförbar mellan Ngenla och Omnitrope.

Mot denna bakgrund baseras TLV:s hälsoekonomiska bedömning på en kostnadsjämförelse.

TLV:s kostnadsjämförelse visar att kostnaderna för användning av Ngenla är rimliga.

Beslutet gäller från och med den 21 oktober 2022.

Sidinformation


Publicerad
21 oktober 2022