Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Enoxy Depot ingår i högkostnadsskyddet

Enoxy Depot (oxikodon) för behandling av svår smärta ingår i högkostnadsskyddet.

Svår smärta som kan uppkomma vid till exempel kirurgiska ingrepp eller cancer behandlas ofta med starka opioider, bland annat oxikodon.

Enoxy Depot är en ny beredningsform av oxikodon i depottablett som tas endast en gång om dagen. En depottablett fungerar genom att tablettens aktiva substans långsamt frigörs i tarmen. På så vis behöver patienten inte ta läkemedlet lika ofta. Sedan tidigare finns flera andra läkemedel i högkostnadsskyddet som innehåller oxikodon i depottablett men som tas två gånger om dagen.

TLV bedömer att effekten av Enoxy Depot som tas en gång om dagen är jämförbar med halva styrkan oxikodon depottabletter som tas två gånger dagligen. Kostnaden per dag för användning av Enoxy Depot är samma som kostnaden per dag för oxikodon depottablett i halva styrkan.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Enoxy Depot ska vara subventionerad och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 21 oktober 2022.

Sidinformation


Publicerad
24 oktober 2022