Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Paxlovid ingår i högkostnadsskyddet

Paxlovid är ett virushämmande läkemedel som används för att behandla vuxna som inte behöver syrgasbehandling och har ökad risk att utveckla svår covid-19.

Covid-19 orsakas av coronavirus, som är ett RNA-virus som förändras oavbrutet. Viruset infekterar främst luftvägsceller men kan även infektera celler i njurar, hjärta, kärl och mag–tarmkanalen. Sjukdomens svårighetsgrad är varierande och ger i de flesta fall en lindrig sjukdom där de vanligaste symtomen är övre luftvägssymtom, feber, huvudvärk, muskel- och ledvärk, trötthet, hosta och förlust av lukt- och smaksinne. Vid måttlig sjukdom kan andningsbesvär och tilltagande andnöd öka. Svår sjukdom kräver sjukhusvård och kännetecknas av tydlig allmänpåverkan och/eller syrgasbehov.

Paxlovid är ett virushämmande läkemedel som används för att behandla vuxna som inte behöver syrgasbehandling och har ökad risk att utveckla svår covid-19.

Paxlovid innehåller de aktiva substanserna nirmatrelvir och ritonavir. Nirmatrelvir tillsammans med ritonavir hindrar viruset från att föröka sig i cellerna, vilket i sin tur hindrar viruset från att föröka sig i kroppen och gör att infektionen stannar av.

Enligt senaste versionen av nationella vårdprogrammet för misstänkt och bekräftad covid-19 uppdaterad i september 2022, rekommenderas i första hand Paxlovid för patienter med förhöjd risk att utveckla svår sjukdom, exempelvis patienter med hög ålder eller nedsatt immunförsvar. I andra hand rekommenderas Veklury. TLV bedömer därför att Veklury utgör relevant jämförelsealternativ till Paxlovid.

De kliniska studierna har visat att hos covid-19-patienter som inte behöver syrgasbehandling och har en ökad risk att utveckla svår covid-19, leder behandling med Paxlovid till minst lika bra resultat som behandling med Veklury.

Vid en jämförelse av kostnaderna för de båda behandlingarna är kostnaden för behandling med Paxlovid lägre än den för Veklury.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Paxlovid ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 19 november 2022.

Sidinformation


Publicerad
21 november 2022