Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Produodopa ingår i högkostnadsskyddet

Produodopa (foslevodopa/foskarbidopa) för behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, ingår i högkostnadsskyddet.

Parkinsons sjukdom är en kronisk obotlig nervsjukdom som orsakar skakningar, nedsatt rörelseförmåga och stelhet. Vid Parkinsons sjukdom förstörs de nervceller som tillverkar dopamin, den signalsubstans som hjärnan använder för att skicka signaler mellan hjärncellerna. När dessa celler förstörs får hjärnan svårare att kontrollera de nervsignaler som styr kroppens rörelser. Det går inte att bli frisk från sjukdomen men det finns olika behandlingar som minskar besvären.

Produodopa kan användas vid avancerad behandling av Parkinsons sjukdom för de patienter som har svår sjukdom med svårkontrollerade, ofrivilliga och handikappande rörelser och när vanlig läkemedelsbehandling inte ger tillräcklig symtomlindring.

Produodopa är ett läkemedel som möjliggör en 24-timmars kontinuerlig behandling med målet att undvika den variation i koncentrationerna som man ser vid tablettbehandling. Läkemedlet ges under huden (även kallat ”subkutan infusion”) med hjälp av en infusionspump. Produodopa är en ny berednings- och administreringsform av det redan godkända läkemedlet Duodopa.

TLV bedömer att Duodopa är relevant jämförelsealternativ till Produodopa. Utifrån företagets kliniska underlag bedömer TLV att det är rimligt att utgå ifrån att behandlingseffekten är jämförbar mellan Produodopa och Duodopa.

Mot denna bakgrund baseras TLV:s hälsoekonomiska bedömning på en kostnadsjämförelse. TLV:s kostnadsjämförelse visar att kostnaden för behandling med Produodopa är rimlig.

Mot bakgrund av detta beslutar TLV att Produodopa ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 27 januari 2023

Sidinformation


Publicerad
27 januari 2023
Till toppen