Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Okedi ingår i högkostnadsskyddet

Okedi (risperidon) för behandling av schizofreni hos vuxna ingår i högkostnadsskyddet.

Schizofreni är en psykossjukdom som innebär en förändrad verklighetsuppfattning samt nedsatt funktion på ett eller flera områden, exempelvis i arbetslivet, relationer med andra människor och förmåga att ta hand om sig själv.

Okedi innehåller den verksamma substansen risperidon i en långtidsverkande injektionsvätska (depotberedning). Okedi ges genom injektion i muskel en gång var 28:e dag. Läkemedlet är avsett att användas till vuxna patienter som har tolererat och fått effekt av risperidon som tas via munnen.

För den patientgrupp som är aktuell för behandling med Okedi finns andra läkemedel inom högkostnadsskyddet. Dessa läkemedel innehåller antingen risperidon i depotberedning som ges varannan vecka eller paliperidon i depotberedning som ges en gång per månad.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Okedi är läkemedel som innehåller paliperidon i depotberedning för injektion en gång per månad. TLV bedömer att effekten och säkerheten är jämförbar mellan Okedi och jämförelsealternativet.

Mot denna bakgrund baseras TLV:s hälsoekonomiska bedömning på en kostnadsjämförelse. TLV:s kostnadsjämförelse visar att behandlingskostnaden för behandling med Okedi är i nivå med behandlingskostnaden för jämförelsealternativet. TLV bedömer därför att kostnaden för behandling med Okedi är rimlig.

Mot bakgrund av detta beslutar TLV att Okedi ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 21 april 2023

Sidinformation


Publicerad
28 april 2023