Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Aitgrys ingår i högkostnadsskyddet

Aitgrys (allergenextrakt) ingår i högkostnadsskyddet från och med den 8 juli 2023. Aitgrys används för så kallad allergen immunterapi vid måttliga till svåra allergiska besvär från näsa och/eller ögon (rinit med eller utan rinokonjunktivit) orsakade av gräspollen.

En stor del av Sveriges befolkning upplever allergiska besvär från näsa och ögon när de utsätts för olika allergener. Vanliga besvär är rinnsnuva, nästäppa, klåda i näsan och nysningar. Många upplever också röda och rinnande ögon med besvärande klåda och ljuskänslighet.

Allergen immunterapi innebär att patienten under längre tid behandlas med små mängder av ämnet (allergenet) som patienten är allergisk mot. Målet med behandlingen är att utveckla tolerans mot allergenet och förändra hur patienten reagerar.

Aitgrys är en tablett som smälter under tungan. Tabletten ska börja tas fyra månader innan gräspollensäsongen börjar och pågå fram till pollensäsongens slut. För bestående effekt rekommenderas att behandlingen upprepas under tre på varandra följande säsonger. Kliniska studier visar att behandling med Aitgrys leder till minskade besvär av allergiska symtom, och till en minskad användning av vid-behovs-läkemedel hos patienter med gräspollenallergi.

Idag ingår läkemedlet Grazax för allergen immunterapi vid gräspollenallergi i högkostnadsskyddet. Grazax ska tas dagligen under tre års tid. TLV bedömer att Grazax är relevant jämförelsealternativ till Aitgrys och att effekten mellan Grazax och Aitgrys är jämförbar. Enligt TLVs kostnadsjämförelse är behandlingskostnaden för Aitgrys lägre än den för Grazax.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Aitgrys ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 8 juli 2023.

Sidinformation


Publicerad
10 juli 2023