Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tyenne ingår i högkostnadsskyddet

Tyenne motverkar inflammatoriska processer i kroppen och är avsett att användas vid ett flertal sjukdomar.

Tyenne är avsett att användas bland annat för reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit (inflammatorisk ledsjukdom hos barn) och jättecellsarterit. Det används också för behandling av patienter som vårdas på sjukhus för covid-19 och för cytokinfrisättningssyndrom som är en biverkan av cancerbehandling.

TLV bedömer att IL-hämmaren RoActemra är det relevanta jämförelsealternativet till Tyenne. Tyenne är en biosimilar RoActemra. En biosimilar är ett biologiskt läkemedel som liknar ett redan godkänt biologiskt läkemedel. Enligt den europeiska godkännandemyndigheten är effekten och biverkningsprofilen för Tyenne och RoActemra jämförbara. Tyennes olika förpackningar har också ett pris som ger en lägre kostnad för behandling med Tyenne jämfört med kostnaden för behandling med RoActemra.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Tyenne ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

På grund av en IT-attack var flera av TLV:s digitala tjänster och system otillgängliga när detta beslut meddelades. Tidpunkten för när beslutet ska börja tillämpas på apoteken har därför behövt skjutas fram. Beslutet tillämpas på apoteken tidigast från och med den 6 februari 2024 eller så snart det går därefter.

Sidinformation


Publicerad
30 januari 2024