Totelle

LFN avslog i november 2003 ansökan om att hormonersättningsläkemedlet Totelle ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Beslutet överklagades till länsrätten. Sedan företaget kommit in med nytt underlag, skickades ärendet tillbaka till LFN för ny prövning. Under beredningen av ärendet återkallades ansökan av företaget.

Publicerad 14 juni 2004