TLV logotyp
TLV logotyp

Periochip

Länsrätten avslår företaget Vitaflo Scandinavias överklagande av LFN:s beslut att inte subventionera läkemedlet Periochip. De beräkningar som företaget gjort kan inte ligga till grund för beräkningen av kostnaden för Periochip.

Vitaflo har i sin ansökan angett att Periochip, som används för behandling av tandköttsfickor, är billigare än de två konkurrerande preparaten Elyzol och Atridox. Som stöd för detta hänvisar företaget till en beräkning som utgår från att patienten har en till tre tandköttsfickor som behandlas under ett års tid.

Enligt experter på tandlossningssjukdomar är dock antalet tandköttsfickor som ska behandlas betydligt fler. Priset för Periochip blir då betydligt högre än för de konkurrerande produkterna.

Länsrätten finner att företaget inte visat att Periochip är kostnadseffektivt och avslår därför överklagandet.

Publicerad 12 oktober 2005