TLV logotyp
TLV logotyp

Alutard

Det finns inte skäl att höja priset för läkemedlet Alutard. Det slår länsrätten fast efter överklagandet av LFN:s beslut om att säga nej till att höja priset på detta läkemedel.

Företaget ALK Sverige AB har ansökt om att få höja priset på ett läkemedel som sedan tidigare ingått i förmånssystemet. Ansökningen gäller allergivaccinet Alutard. LFN avslog emellertid ansökningen. Företaget kunde inte visa att prishöjningarna motsvarades av en ökad nytta med läkemedlet.

Företaget valde då att överklaga LFN:s beslut till länsrätten som avslagit överklagandet. Inte heller länsrätten har funnit några skäl till att företaget ska få höja priset.

Det övergripande syftet med dagens subventionssystem är att säkerställa tillgängligheten till angelägna läkemedel för att få ut mesta möjliga nytta för pengarna. En prishöjning av ett läkemedel som redan ingår i förmånssystemet innebär, som LFN påpekat, i flertalet fall bara en ytterligare kostnad för hälso- och sjukvården utan att det leder till att samhället får ökad nytta.

Publicerad 30 juni 2006